Vítejte na stránkách Advokátní kanceláře Mgr. Pavlíny Jaškové

Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Jašková nabízí právní služby ve všech oblastech práva.
Nabízené právní služby poskytuje širokému spektru klientů, přičemž přístup je v každém konkrétním případě individuální, s maximální snahou o dosažení optimálního řešení veškerých právních záležitostí.

Prioritou advokátní kanceláře je:

Profil advokáta

Mgr. Pavlína Jašková (nar. 1981) je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy University v Brně, kterou absolvovala v roce 2004. Po ukončení studia působila v advokacii na pozici advokátní koncipientky v renomované advokátní kanceláři v Šumperku. V roce 2008 složila advokátní zkoušky a od roku 2010 je zapsána v České advokátní komoře jako samostatný advokát. Od roku 2011 je oprávněna vykonávat funkci insolvenčního správce.